Ufosoft logo and map of north west europe Ufosoft logo and map of north west europe

UFOSOFT 4


Programmet UFOSOFT 4 vil være under utvikling fram til en gang utpå 2019, da det skal lanseres.

Det er et avansert ERP-program* som inneholder alle de vanlige funksjonene man trenger for å drive en mindre eller mellomstor bedrift. Mange større bedrifter vil også oftest føle at UFOSOFT 4 er deres beste valg. Dette er vår målsetting.

UFOSOFT 4 bygger på UFOSOFT 3, men har enda bedre grensesnitt, og enda flere og mer velutviklede funksjoner. Kjører du UFOSOFT 3 allerede, vil du uten videre kunne gå over til UFOSOFT 4, uten ekstrakostnader, og uten kompliserte konverteringsrutiner.

UFOSOFT 4 utvikles i Xojo (se xojo.com), i motsetning til UFOSOFT 3, som er utviklet i Microsoft Visual Basic 6. Xojo er et svært avansert og framtidsrettet utviklingsverktøy som er i bruk verden over.

Vi gleder oss veldig til den dagen vi mener at UFOSOFT 4 er modent for å slippes i markedet. I mellomtiden ønsker vi deg velkommen til å ta i bruk UFOSOFT 3, som er bygget på 48 års erfaring i utvikling av ERP-programmer.

* ERP er forkortelse for Enterprise Resource Planning, og det brukes om programvare som støtter opp om de viktigste funksjonene i en bedrifts virksomhetsområder. ERP er ofte en sammenstilling av flere forskjellige programmer, som til sammen utfører de ønskede funksjoner. Imidlertid «snakker» ofte slike programmer dårlig sammen, så det klart beste er å ha alle funksjoner integrert i ett og samme program, som har én homogen og lettforståelig uttrykksform. Det har UFOSOFT 3 og UFOSOFT 4.