Ufosoft logo and map of north west europe Ufosoft logo and map of north west europe

Produkter


UFOSOFT

GENERELT

Programmet heter UFOSOFT, og det består av modulene Globalt, Firmaet, Ansatte, Kunder, Leverandører, Regnskap, Håndbok, Support. Alle disse er integrerte i ett og samme program. Les mer om modulene i programmet

LØNN

Lønnsrutinene ligger under Ansatte-modulen, og de tilsvarer et komplett lønnsprogram. Kunder forteller at brukervennlighet, samt uovertruffen femstjerners kundeservice, er hovedgrunnen til at de bruker programmet. Les mer om lønnsrutinene

REGNSKAP

Komplett enkelt regnskapsprogram, bestående av de integrerte modulene Regnskap, Kunder, Leverandører og Regnskap. Fullintegrert med lønns-, fakturerings- og abonnement-rutinene. Samme enkle grensesnitt overalt. Les mer om regnskapsrutinene

FAKTURERING

Faktureringsrutinene ligger under Kunder-modulen, og de omfatter både manuell enkeltfakturering og samlefakturering. Inneholder også rutiner for enkel distribusjon. Les mer om faktureringsrutinene

ABONNEMENT

Abonnement ligger under modulen Kunder, og den er integrert med faktureringsrutinene. Det legges inn faste abonnementer på visse varer på kundene, og disse blir så automatisk fakturert ved forfall. Les mer om faktureringsrutinene

HR

Under Ansatte ligger også en del HR-rutiner. Disse er under kontinuerlig utvikling og utvidelse. Full GDPR-funksjonalitet vil foreligge når den nye personopplysningsloven trer i kraft.

VERSJONER OG PRISER

Programmet finnes i versjonene MINI, STANDARD og PREMIUM. Disse varierer noe i funksjonalitet og skalering, men hver av dem er komplett med lønn, regnskap og fakturering. Enkelte tilleggsfunksjoner kan kjøpes utenom. Les mer om versjoner og priser

Bransjeløsninger

BEMANNING/
LANDBRUKSTJENESTER

Gjennom en hel generasjon har vårt lønnsprogram vært ledende innenfor avløserlag og landbrukstjenester. Dette er store bemanningsfirmaer, spredt over hele landet. Noen har 6000 personer i systemet, men bare to personer i administrasjonen, noe som muliggjøres av særdeles effektiv programvare. Andre typer bemanningsfirma oppnår samme effekten. Les mer om bemanningsløsningen

REGNSKAPSKONTORER

Den integrerte og klientbaserte kombinasjonen av alle våre moduler gjør at programmet passer godt for regnskapskontorer og andre med ansvar for flere firmaer. En genial funksjon er automatisk bokføring og fakturering av arbeid som er utført for klientene. Les mer om regnskapskontorer

DISTRIBUSJON/
ABONNEMENT

Programmet inneholder fullstendig funksjonalitet for abonnement, samt enkle og greie rutiner for distribusjon. Dette gir en god løsning for eksempel for tidsskrifter, vannverk, etc, med automatisk fakturering på riktige tidspunkt. Les mer om distribusjon/abonnement

Nå er året 2016 historie og årsoppgjøret er vel overstått. Vil bare gi en liten tilbakemelding på at programmet har fungert veldig bra, både lønn og regnskap. Hadde ikke én feilmelding ved levering av A-meldinger i en eneste innsending og alt var veldig greit å avstemme.

Hilsen
Valborg Nokevje Lindgren
Landbrukstjenester Telemark