Ufosoft logo and map of north west europe Ufosoft logo and map of north west europe

UFOSOFT


GENERELT

Programmet heter Ufosoft, og det inneholder modulene Globalt, Firma, Regnskap, Ansatte, Kunder, Leverandører, Medlemmer, Kontakter, Dokumenter, Hjelp og Support. Alle disse er integrerte i ett og samme program. Les mer om modulene i programmet

LØNN

Lønnsrutinene ligger under Ansatte-modulen, og de tilsvarer et komplett lønnsprogram. Kunder forteller at brukervennlighet, samt uovertruffen femstjerners kundeservice, er hovedgrunnen til at de bruker programmet. Les mer om lønnsrutinene

REGNSKAP

Komplett enkelt regnskapsprogram, bestående av de integrerte modulene Regnskap, Kunder, Leverandører og Medlemmer. Fullintegrert med lønns-, fakturerings- og abonnement-rutinene. Samme enkle grensesnitt overalt. Les mer om regnskapsrutinene

FAKTURERING

Faktureringsrutinene ligger under Kunder-modulen, og de omfatter både manuell enkeltfakturering og samlefakturering. Inneholder også rutiner for enkel distribusjon. Les mer om faktureringsrutinene

ABONNEMENT

Abonnement ligger under modulen Kunder, og den er integrert med faktureringsrutinene. Det legges inn faste abonnementer på visse varer på kundene, og disse blir så automatisk fakturert ved forfall. Les mer om faktureringsrutinene

HR

Under Ansatte-modulen ligger også en del HR-rutiner. Disse vil bli ytterligere utvidet i 2017. Mer info om dette kommer derfor senere.

VERSJONER OG PRISER

Programmet finnes i versjonene MINI, STANDARD og PREMIUM. Disse varierer noe i funksjonalitet og skalering, men hver av dem er komplett med lønn, regnskap og fakturering. Enkelte tilleggsfunksjoner kan kjøpes utenom. Les mer om versjoner og priser