Ufosoft logo and map of north west europe Ufosoft logo and map of north west europe

Versjoner og priser


Du betaler ingen engangs– eller installasjonspris for programmet, kun leie for den tiden du bruker det.

Programmet UFOSOFT blir gjort tilgjengelig for nedlasting i januar 2017. Tidligere versjoner av programmet selges ikke lenger.

Programmet finnes i versjonene MINI, STANDARD og PREMIUM. Hver av dem er komplett med funksjonalitet ihht det som er angitt nedenfor. Enkelte tilleggsfunksjoner kan kjøpes utenom.

Det vil også bli mulig å installere kun lønnsfunksjonen, av alle tre versjonene. Mer info om dette kommer etter hvert.

De oppgitte prisene er introduksjonspriser som gjelder første halvår 2017. De kan endres i prislistene når som helst, uten varsel. Imidlertid skal vi varsle deg minst 6 måneder i forveien når du faktisk har en løpende lisens hos oss.

NB! Det nye fullintegrerte UFOSOFT blir lagt ut for nedlasting i januar 2017. Det tas likevel forbehold om at enkelte funksjoner ikke er klare på det tidspunktet. Se mer om leveringstider i dokumentet som sammenligner versjonenes funksjonalitet nedenfor.

UFOSOFT MINI

Funksjonalitet:

 • Lønn
 • Regnskap
 • Fakturering

Håndterer 1 firma, hvert med inntil:

 • 5 ansatte
 • 100 kunder
 • 100 leverandører
 • 1000 bilagsnumre

Pris fra kroner (ekskl mva):

 • 295,- pr måned (min. to måneder)
 • 1475,- pr halvår

UFOSOFT STANDARD

Funksjonalitet:

 • Lønn
 • Regnskap
 • Fakturering

Håndterer 3 firma, hvert med inntil:

 • 100 ansatte
 • 1000 kunder
 • 1000 leverandører
 • 10000 bilagsnumre

Pris fra kroner (ekskl mva):

 • 695,- pr måned (min. to måneder)
 • 3475,- pr halvår

Tilgjengelige tilleggsfunksjoner:

 • Inntil 10 firma
 • Nettportal
 • Reiseregning
 • Engelsk brukerspråk
 • Meldingstjeneste

UFOSOFT PREMIUM

Funksjonalitet:

 • Lønn
 • Regnskap
 • Fakturering
 • Abonnement
 • HR

Håndterer 899 firma, hvert med inntil:

 • 1000 ansatte
 • 23000 kunder *)
 • 23000 leverandører *)
 • 100000 bilagsnumre

Pris fra kroner (ekskl mva):

 • 1950- pr måned (min. to måneder)
 • 9750,- pr halvår

*) Summen av antall kunder og leverandører kan ikke overstige 23000

Tilgjengelige tilleggsfunksjoner:

 • Nettportal
 • Reiseregning
 • Engelsk brukerspråk
 • Klientregnskap
 • Meldingstjeneste

Naturlig nok finnes det mye mer funksjonalitet og fleksibilitet i PREMIUM enn i MINI. Det er lurt å sammenligne før du bestemmer hvilken versjon du trenger. Les mer om versjonenes funksjonalitet